significantDigits = 5 precisionDigits = 5

set value to "5e12 + 1.6e3i" set value to "34E - 12i"